– Talls de carreteres en 12 punts del territori català-

Aquesta migdia, entre les 12 i les 14h les plataformes integrades a la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa han realitzat dotze talls de carreteres simultanis en diferents punts del territori català, des de l’Empordà fins el Baix Camp, per fer visibles les afectacions negatives que té l’actual model de transició energètica que ens imposa el nostre Govern, basat fonamentalment en macrocentrals de renovables amb gravíssims impactes destructius sobre el patrimoni natural i rural de Catalunya.

Tots els conductors han respost positivament (exceptuant algun cas de nerviosisme) acceptant gustosament la informació proporcionada pels membres de les entitats i plataformes participants. En molts casos s’han sorprès perquè aquest tipus d’informació no els ha arribat pels canals habituals i s’han solidaritzat amb les nostres reivindicacions. Agraïm a tots els ciutadans la bona disposició amb que han acollit aquests mobilitzacions.

S’ha entregat a tots els conductors i acompanyants diversos materials informatius (díptic “Renovables SI Macrocentrals NO – Sabies què? …” i del Decàleg “Impulsem Renovables Responsables i al servei de la Ciutadania”) per tal de que puguin descobrir que s’estan autoritat desenes de projectes de macrocentrals de renovables sense tenir una planificació prèvia ben elaborada i aprovada, que destruiran milers d’hectàrees de bosc i conreus, que reduiran la nostra sobirania alimentària, la biodiversitat i moltes altres efectes adversos. I que el pitjor de tot plegat és que tenim alternatives: no cal posar macrocentrals de renovables destruint espais naturals o conreus, caldria prioritzar (com determina la Llei 16/2017 de canvi climàtic) la implantació de les renovables sobre espais alterats (sòls degradats com els abocadors clausurats, cobrint l’amplada de les autopistes i vies ràpides, etc.). Que Catalunya disposa de 38.000 Ha d’aquests espais on es pot instal·lar fotovoltaica suficient per a produir l’electricitat que necessiten 8 milions de catalans.

DENUNCIEM:

  • Que a Catalunya cal lluitar de forma global contra el canvi climàtic, especialment per contenir la progressiva desertització, però l’actual model de transició energètica té molts impactes negatius e irreversibles que l’agreujaran
  • Que el Govern no planifica correctament la Transició Energètica posant la ciutadania en el centre, imprescindible per aconseguir que sigui realment sostenible i eficient i que minimitzi els efectes colaterals adversos
  • Que l’actual model de transició energètica, que centralitza la producció elèctrica en macrocentrals, és obsolet, tremendament ineficient i provoca greus impactes irreversibles sobre el territori.
  • Que cal prioritzar la instal·lació de grans projectes de renovables sobre espais antropitzats (xarxa viària, línies ferroviàries, polígons industrials, etc.) i sobre els sòls degradats (pedreres en desús, abocadors, espais periurbans en estat d’abandó, etc.). A Catalunya disposem de 38.000 Ha d’aquests tipus de sòls i superfícies que, alhora són aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Podrien produir l’electricitat que necessiten els 8 milions de catalans.

DEMANEM:

1- La paralització immediata de la tramitació de macrocentrals de fotovoltaica, eòlica i biogàs (projectes lesius i amb greus impactes sobre els territoris d’implantació) fins que no s’aprovi el PLATER. Aquests macro projectes no poden eludir la planificació prèvia.

2- Que s’elabori un PLATER de forma participativa, donant veu a la ciutadania, que tuteli les zones rurals d’aquests macroprojectes de conformitat amb el Decàleg “Renovables Responsables i al Servei de la Ciutadania”. Que en el mateix ja s’estableixin distàncies mínimes recomanades, per tal de preservar la salut humana. 

3- Que es modifiqui el text del decret 16/2019 millorant aspectes notablement defectuosos com els següents, entre d’altres:

  • La regulació de les distàncies.
  • La participació i la informació ciutadana durant la tramitació administrativa.
  • La transparència en la elecció dels membres de la ponència de renovables, s’ha de basar en principis de mèrit i capacitat, establint un règim d’incompatibilitats.

4- Que es comencin a aplicar polítiques actives per a instal·lar energia renovable en sòl públic, sòls degradats o intensament antropitzats. I que es fomentin l’autoconsum i les comunitats energètiques amb els corresponents ajuts. Així com i l’estalvi amb una potent campanya de sensibilització.

5- Que s’incorporin mesures de millora de l’eficiència en la xarxa de distribució, les empreses industrials amb consums elevats i altres. Així com potenciar l’estalvi energètic entre els ciutadans a través d’una potent campanya de sensibilització.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *