Els membres de la Xarxa som un col·lectiu de grups, plataformes i entitats que ens estimem el país i ens preocupa l’actual model de transició energètica que s’està imposant a Catalunya, basat fonamentalment en la construcció de macrocentrals productores d’energies renovables (eòliques i fotovoltaica) que poden ocasionar greus afectacions arreu de la Catalunya Rural.


Tots els membres de la Xarxa treballem per avançar cap a un nou model de Transició Energètica ben planificada, democràtica, participativa, socialment justa i respectuosa amb els valors del territori (biodiversitat, patrimoni natural i cultural, …).

Defensem que una transició energètica ben feta ha de començar per impulsar l’autoconsum a les llars i les empreses, per prioritzar la implantació de centrals de renovables en espais degradats i antropitzats i per aplicar estratègies per a reduir el consum d’energia, tot millorant l’eficiència i planificant un decreixement ben controlat, que garanteixi la qualitat de vida de tots els ciutadans.